Daily Archives: 01/07/2013

ફોરેનના ફૂમતા

સૌરાષ્ટ્ર એક્સપ્રેસના S-II કોચમાં વાતવરણ રોજ કરતાં જુદું હતું. સામાન્ય રીતે ‘અપ-ડાઉનિયા’ લોકોથી ખોચોખીચ ભરેલા એ રિઝર્વ્ડ કોચમાં દિવસ ભરના થાકથી લટકી પડેલા ચહેરાઓના બદલે બધા જાણે ‘ઓકે સાબુ’થી નહાયા હોય એમ એકો એક ચહેરો કમળની જેમ ખીલેલો લાગતો હતો. … Continue reading

Posted in कहत बधिरा... | Tagged , , , , , , , | 9 ટિપ્પણીઓ