Daily Archives: 14/12/2014

પુરુષોનો કેશ કલાપ

આજે તો કોઈ માને નહિ પણ એક જમાનામાં માથે પાઘડી કે ટોપી પહેર્યા વગર બહાર નીકળવું નિંદાને પાત્ર ગણાતું હતું. પણ પછી મોશન પિક્ચર્સની અસર નીચે માથા પરનું આચ્છાદન દૂર થતું થયું અને દુનિયાને ભારતીય પુરુષોની ટોપીઓ અને પાઘડીઓ નીચેની … Continue reading

Posted in નવગુજરાત સમય | Tagged , , , , , , , , | 1 ટીકા