Daily Archives: 15/09/2016

ગરથની ગતિ ન્યારી

રૂપિયા, પૈસા, ધન, નાણું, નગદ નારાયણ, રોકડા વગેરે આપણે ત્યાં લક્ષ્મી તરીકે ઓળખાય છે અને લક્ષ્મી પવિત્ર ગણાય છે. આવતી લક્ષ્મી સૌને ગમે છે. લક્ષ્મી ચાંલ્લો કરવા આવે ત્યારે ફેસિયલ કરાવવા જનાર અભાગીયો ગણાય છે. પૂ. મોરારી બાપુએ એક જગ્યાએ … Continue reading

Posted in कहत बधिरा... | Tagged , | Leave a comment