Tag Archives: Pajama

લુંગી Vs લેંઘો

લુંગી દેશની એકતાની ભાવનાની પોષક છે. લેંઘામાં જુદાયગી છે. લેંઘાની બે બાંયો એક જ માણસના બે પગને જુદા કરે છે. Continue reading

Posted in कहत बधिरा... | Tagged , , , | 2 ટિપ્પણીઓ